4

Algemene leveringsvoorwaarden en Privacyverklaring

Bestellingen worden na ontvangst van het verschuldigde bedrag, geproduceerd en verstuurd. In erg drukke tijden kan dit maximaal 15 werkdagen duren, maar over het algemeen eerder. Hierbij houden we altijd rekening met de door u doorgegeven uiterlijke leverdatum.

Er kunnen zich door wijziging van inkoopsprijzen altijd prijswijzigingen voordoen. Echter de prijzen op uw factuur zijn bindend.

Bestellingen die binnen vijf dagen niet betaald zijn worden verwijderd.

Mocht het zijn dat er een fabricagefout is gemaakt dan horen we dat graag van u en zullen we dat zeer snel rechtzetten. Kleuren die op de site staan kunnen afwijken van de werkelijkheid, dit valt niet onder een fabricagefout.

De slingers zijn niet 100% bestand tegen invloeden van overmatig licht of zon en kunnen daardoor verkleuren.

De artikelen worden op verzoek en na uw akkoord gemaakt, dit houdt in dat u niet het recht heeft om de artikelen te retourneren of het door u betaalde bedrag terug te vorderen als u niet tevreden mocht zijn.

Bestellingen van losse onderdelen worden niet in behandeling genomen als u nog geen demontabele slinger van Slingerland Tekstslingers heeft. Dit om te voorkomen dat de door ons gemaakte onderdelen in elders gekochte slingers gebruikt gaan worden. Tevens is de kans aanwezig dat losse onderdelen van ons niet passen aan slingers die elders gekocht zijn.

Ieder artikel wordt aan de achterzijde voorzien van onze bedrijfsnaam.

Alle slingers en versiering die we maken worden niet brandwerend geïmpregneerd. Dit houdt in dat ze officieel niet in feestruimtes, cafés, kantines e.d. gebruikt mogen worden. Eventuele schade valt dan ook niet te verhalen op Slingerland Tekstslingers.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade die ontstaan is tijdens de verzending. De producten worden verpakt in stevige enveloppen of doosjes.

In de aan u gestuurde bevestiging van de bestelling wordt u gevraagd de adresgegevens op de factuur te controleren en eventuele fouten door te geven. Deze adresgegevens worden gekopieerd op de adressticker. Mocht blijken dat de adresgegevens niet te kloppen zijn wij hier niet voor verantwoordelijk.

Post.NL  geeft aan dat  96,1 procent van alle zendingen aankomt op het juiste adres, wij zijn niet verantwoordelijk voor zendingen die niet blijken te zijn aangekomen daar we ieder poststuk van het juiste aantal postzegels (poststuk wordt digitaal gewogen) en de adresgegevens van de factuur voorzien. Indien uw bestelling niet kan worden bezorgd, omdat het adres niet bestaat of niet klopt, komt de bestelling normaal gesproken binnen 3 weken weer naar ons terug. Je hebt meer garantie wat betreft goede bezorging als je kiest voor bezorgen met een track en trace code.

Als een bestelling helemaal niet aangekomen blijkt te zijn ondanks dat de adresgegevens kloppen gaan we hierover met u in overleg om samen met u tot een passende oplossing te komen.

Bij aankoop van een PDF-bestand voor doe-het-zelf feestartikelen zijn wij niet aansprakelijk voor de afdrukkwaliteit aangezien deze afhankelijk is van uw eigen printer en printerinstellingen. Wij leveren het PDF-bestand in de hoogst mogelijke kwaliteit. Deze PDF-bestanden zijn alleen voor persoonlijk gebruik en worden altijd voorzien van ons webwinkeladres.

We behandelen uw gegevens vertrouwelijk en stellen deze, conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens, niet ter beschikking aan derden. Uw gegevens worden zorgvuldig bewaard om, bij toekomstige bijbestellingen, de slinger terug te kunnen zoeken zodat we het juiste lettertype en kleur aan u kunnen leveren. Als u wenst dat uw gegevens verwijderd worden dient u dat zelf via e-mail aan te geven.

Als u een bestelling geplaatst heeft, betekent dit dat u akkoord gaat met de levereringsvoorwaarden.

 

Privacyverklaring


Persoonsgegevens die wij verwerken

Slingerland Tekstslingers verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via mail@slingerlandwinkel.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Slingerland Tekstslingers verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van jouw betaling

- Verzenden van nieuwsbrieven indien je jezelf daarvoor hebt aangemeld in het verleden

- Verschaffen van informatie over inhoudelijke wijzigingen van onze producten

- Verschaffen van informatie over wijzigingen van prijzen en voorwaarden

- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- Leveren van producten en diensten (overeenkomst)

- Slingerland Tekstslingers verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Slingerland Tekstslingers neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. 

 

 Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De boven genoemde persoonsgegevens worden bewaard, samen met de productgegevens om, bij een eventuele bijbestelling, terug te kunnen zien welke slinger we aan je geleverd hebben, zodat we het juiste lettertype en kleur en formaat aan je kunnen leveren.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Slingerland Tekstslingers verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Slingerland Tekstslingers deelt jouw persoonsgegevens met de volgende bedrijven;

-Strato voor het afhandelen van bestellingen en facturen;

-KNAB, voor het afhandelen van betalingen;

-KiYoh, voor het verwerken van klantervaringen;

-PostNL, voor het verzenden van bestellingen;

-De Belastingdienst, vanwege een wettelijke plicht.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Slingerland Tekstslingers gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Slingerland Tekstslingers en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar mail@slingerlandwinkel.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Slingerland Tekstslingers wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Slingerland Tekstslingers neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via mail@slingerlandwinkel.nl

Winkelmandje
0 artikelen

0 euro

Stel zelf
je slinger
samen!

klik hier
Nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van
de nieuwste modellen
en aanbiedingen?

klik hier